Wolverinepublicity

Wolverine Publicita / Wolverine

Wolverine Postava Wolverina z Marvel Comics (ktorý je samozrejme Trope Namer) je najhorším páchateľom. Tak dostane svoju vlastnú sekciu, ktorá môže...