Časová Os

Časová os / Marvel Cinematic Universe

Všimnite si, že len veľmi málo diel v Marvel Cinematic Universe poskytuje presné dátumy, kedy sa vyskytnú, takže udalosti by sa mali z veľkej časti považovať za najlepšie odhady.

Časová os / The Legend of Zelda

Stránka s popisom Timeline: Legend of Zelda. Toto je časová os, ktorú uvádza Hyrule Historia, s následnými hrami, ktoré sa kombinujú v hre…