Smiešnehumanrobots

Smiešne ľudské roboty / Anime & Manga

Stránka s popisom RidiculouslyHumanRobots: Anime & Manga. Sexaroidky Sylvie a Anri v žuvačkovej kríze. Vzhľadom na ich zamýšľanú funkciu však táto…