Vzťahhlasový Herec

Vzťahový hlasový herec / anglický a japonský dub

Stránka s popisom RelationshipVoiceActor: English And Japanese Dub. Maaya Sakamoto zdieľala dve zo svojich postáv s Kari Wahlgren: jedna je titulná…