Pre

En / Tendencia znakov

Charakterový trend, ako sa používa v populárnej kultúre. Zarovnanie je skratka k etickým a morálnym názorom postavy. V…

Pt / Malvado Palhaco

  • Kategórie Pt 2023

Trop Malvado Palhaco, ako sa používa v populárnej kultúre. Klauni majú byť zábavní a každého rozosmiať,…