Nlkrantenstrip

Nl Newspaper Strip / Gnome Wesley

Kabouter Wesley je belgická séria krátkych komiksov, ktoré napísal a nakreslil Jonas Geirnaert a prvýkrát vytlačené v rokoch 2008 až 2010 v…