Nl

En / Denotatívna aliterácia

  • Kategórie Nl 2023

Názov článku „indikatívna aliterácia“ musí obsahovať identické iniciačné ikony v názve trópu vhodne aplikované tropikom, kde slová…

Nl / Pun

  • Kategórie Nl 2023

Slovná hračka (niekedy nazývaná aj „slovná hračka“) je použitie slova, ktoré má dva významy na vytvorenie vtipu na základe tohto dvojitého…

Nl / Kvalita Mimoriadne sklamanie

  • Kategórie Nl 2023

Kvalitatívne extrémne sklamanie, ako sa používa v populárnej kultúre. Nebite sa okolo toho. Toto je článok o slove mačička (nazývaná aj…

Nl / Ho La Di Gay

  • Kategórie Nl 2023

Ho La Di Gay tróp, ako sa používa v populárnej kultúre. Momenty v deji, rozhovory medzi postavami, ich správanie a podobne, ktoré fanúšikovia seriálu len...