Ikonický Sequelcharacter

Ikonické pokračovanie postavy / videohier

Stránka s popisom IconicSequelCharacter: Video Games. Ellinor Waizen debutovala v Aleste 2 a nakoniec sa stala najikonickejšou postavou…