Fandisservice

Fan Disservice / Berserk

Tropes pre Berserk Tropes A až D | Tropes E až H (Slávne posledné slová, Fan Disservice, Fólia) | Tropes I až P | Tropes Q až T (výkrik, ukážka ich práce) | …

Zlyhanie fanúšikov / Tokyo Ghoul

Stránka s popisom FanDisservice: Tokyo Ghoul. So všetkým tým palivom z nočnej mory, ktoré sa deje v tejto sérii, niet divu, že sa odohráva aj tento tróp. Kaneki…