Br

Sk / Trend znakov

  • Kategórie Br 2023

Stránka na popis Br: Character Tendency. Zarovnanie je skratka k etickým a morálnym názorom postavy. Choď…

Sk / Priateľ Som tu

  • Kategórie Br 2023

Trop Amigo Somos Aqui používaný v populárnej kultúre. Priateľstvo, veríš na tieto veci? Dal by si svoj život za svojich priateľov? Ak sa…