Analýza

Analýza / pomocný

Hrubé vysvetlenie metafikčného významu alantutorialu: Varovanie: Netreba dodávať, ale spoilerov je veľa. Táto analýza je založená nielen na…